Selskapet ble etablert i 1974. I juni 1990 ble selskapet omdannet til AS, og het da Anleggsgartner Arne Wikholm AS. Eiere var Arne Wikholm, med 80% og Stein Wikholm, med 20%. Arne Wikholm var daglig leder fram til 2001, da Stein Wikholm overtok. Selskapet endret i 2004 navn til Anleggsgartnermester Wikholm AS. Fra 2005 har Stein Wikholm vært eneeier av selskapet. I 2019 overtok Anders Garnes rollen som daglig leder.

Høsten 2017 kjøpte vi selskapet Sigurd Sondres Trepleie AS for å styrke tjenestetilbudet innen trepleie.

Vi har deltatt i byfornyingsprosjekter siden 1990. Koren Wibergs plass var vårt første oppdrag. Nå er mange av byfornyingsprosjektene relatert til Bybanen og nytt bossuganlegg.

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle anleggsgartnerfaget. Våre kunder skal oppleve at vi leverer bærekraftige og varige løsninger.

ISO-sertifisering

I 2021 ble Anleggsgartnermester Wikholm AS ISO-sertifisert for vårt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø. Ledelsessystemet er i overensstemmelse med NS-EN 9001:2015 og NS-EN 14001:2015. Sertifiseringen omfatter følgende aktiviteter:

  • Anleggsgartnerarbeid
  • Landskapsutforming innen infrastruktur, terreng og LOD-løsninger (lokal overvannshåndtering på tak, vegger og bakkeplan)
  • Miljøvennlig skjøtsel av private og offentlige uteområder

Anders Garnes

Anders Garnes - Daglig leder