Bærekraft

Bærekraft, kvalitet og miljø skal være et fundament i all vår virksomhet.

Ledelsen

Skal vise engasjement, følge opp og kommunisere kravene i til ansatte og våre interessenter.

Visjon

Ledende innen vårt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel.

Gjennom systematisk bruk av våre kvalitetssystem skal Wikholm:

 • ha kundene i fokus
 • lytte til våre kunders behov og legge til rette for godt samarbeid
 • sikre god prosjektstyring
 • levere i henhold til krav og til rett tid
 • ha ansatte med solid og oppdatert kompetanse som leverer håndverksmessig god kvalitet
 • ha effektive løsninger med en moderne maskinpark
 • være en ettertraktet lærebedrift
 • jobbe kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre rutiner og arbeidsmetoder
 • etterleve de lover, forskrifter og standarder som styrer vår virksomhet

Anleggsgartnermester Wikholm AS er en ledende regional aktør innen anleggsgartnerfaget. Vårt mål er at anlegg vi bygger og vedlikeholder skal gi publikum gode opplevelser, trivsel og glede.

Bærekraft, kvalitet og miljø skal være et fundament i all vår virksomhet.

Vår visjon: Vi skal være ledende innen vårt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Vår bedrift skal være en foretrukket samarbeidspartner.

Ledelsen er ansvarlig for vår kvalitetsstyring, risikostyring og måloppnåelse. Ledelsen viser engasjement, følger opp å kommunisere kravene i denne politikken til ansatte og våre interessenter.

ISO-sertifisering

I 2021 ble Anleggsgartnermester Wikholm AS ISO-sertifisert for vårt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø. Ledelsessystemet er i overensstemmelse med NS-EN 9001:2015 og NS-EN 14001:2015. Sertifiseringen omfatter følgende aktiviteter:

 • Anleggsgartnerarbeid
 • Landskapsutforming innen infrastruktur, terreng og LOD-løsninger (lokal overvannshåndtering på tak, vegger og bakkeplan)
 • Miljøvennlig skjøtsel av private og offentlige uteområder
ISO sertifisering wikholm

NS-EN 9001:2015 og NS-EN 14001:2015