Oppstarten

Selskapet ble etablert i 1974. I 1984 ble det innført lærlingeordning for anleggsgartnerfaget. Vi er godkjent lærebedrift og har helt fra ordningen startet, hatt lærlinger i staben.

Selskapet har ca 80 dyktige menn og kvinner på lønningslisten. Administrasjonen utgjør ca 9 årsverk.

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle anleggsgartnerfaget. Våre kunder skal oppleve at vi leverer bærekraftige og varige løsninger.

Stein overtar for Arne

I juni 1990 ble selskapet omdannet til AS, og het da Anleggsgartner Arne Wikholm AS. Eiere var Arne Wikholm, med 80% og Stein Wikholm, med 20%. Arne Wikholm var daglig leder fram til 2001 da Stein Wikholm overtok. Selskapet endret i 2004 navn til Anleggsgartnermester Wikholm AS. Fra 2005 har Stein Wikholm vært eneeier av selskapet. I 2019 overtok Anders Garnes rollen som daglig leder, og Stein er sentral i rollen styremedlem og prosjektleder,

Vi har deltatt i byfornyingsprosjekter siden 1990, Koren Wibergs plass var vårt første oppdrag. Nå er mange av byfornyingsprosjektene relatert til Bybanen og nytt bossuganlegg.

Oppkjøp Sigurd Sondres Trepleie AS

Høsten 2017 kjøpte vi selskapet Sigurd Sondres Trepleie AS for å styrke tjenestetilbudet også her.

Stein Wikholm
Eier / Prosjektleder / Styremedlem

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi er en stolt håndverksbedrift. Vi utfører vårt arbeid med fremtidsrettet fokus på miljø og bærekraft. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi engasjerer oss sterkt i opplæring og utdanning innen anleggsgartnerfaget.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.