Lager og kontorbygg

I 2019 installerte vi solceller på taket. Elektriske kjøretøy og annet el-utstyr lades fra denne kilden. På siden av bygget har vi en vanntank som samler opp regnvann fra taket. Dette vannet brukes til bilvask, til kostebil, og til toalettene i bygget.

I felten

Det blir stadig strengere miljøkrav på byggeplassene. Bergen kommune har målsetning om at fra 2025 skal byggeplassene være utslippsfrie. Vi tilrettelegger vår drift for dette, og har kjøpt vår første elektriske hjullaster. Transport til og fra anleggene skal ha tilnærmet null utslipp. Vi bruker i stor grad elektriske biler for persontransport og varelevering. Flere steder benyttes elsykler og elsparkesykler til persontransport. Vi har også elsykler med lastekasser som kan brukes til transport av varer og utstyr.

Solceller

På en av våre mannskapsbrakker er det installert solcellepaneler på taket. Strømmen som produseres benyttes til lys og varme i brakken. Det er også montert solcellepaneler på en av våre flyttbare utstyrscontainere. I denne containeren lades elektrisk gressklipper og annet el-utsyr som benyttes i området hvor containeren er plassert. Øvrig el-utstyr lades ved lageret, hvor strøm produseres fra solcellepanel på taket. I tillegg har vi en bil som er utstyrt med en powerbank (el-aggregat) som kan lade batterier til el-utsyr ute i felten.

Materialvalg

Vi oppfordrer våre kunder til å velge miljøvennlige produkter, og gjerne kortreiste materialer. Ved restaurering anbefaler vi oppdragsgivere til å benytte gjenbruk av materialer i så stor grad som mulig.

Grønn skjøtsel

Et viktig mål er å bevare det biologiske mangfoldet. Et par virkemidler her er å så bievennlig frøblanding og redusere hyppigheten på klipping for å la grasbakken vokse. Det er viktig for oss å benytte naturens egne ressurser best mulig. Dette gjør vi blant annet gjennom bioklipp, løvknusing og bruk av naturgjødsel.

Ved trefelling blir store kubber til ved. Greiner flises på stedet eller blir brukt som tilsetning i kompostering. Vi har en kompostcontainer som brukes til å lage jord av treflis og grøntavfall. Flis benyttes også i Gullars-prosjektet. Gullars er en kompostcontainer som omgjør matavfall til jord. Beboere i nærområdet kan levere matavfallet sitt i containeren, og hente næringsrik kompostjord som kan brukes til egen hage eller balkong. Ordningen styres av Dyrkbart AS.

Nye fremtidsrettede, bærekraftige løsninger

Blant de fremtidsrettede løsningene vi jobber med nå er det naturlig å nevne samarbeidet med Hansegrand om miljøvennlig dekke. Hansegrand produserer stabilisert grus. Dette er et miljøvennlig alternativ til asfalt, fordi det er mer varig enn grus, gir mindre avrenning, og har redusert behov for vedlikehold.

Det er anlagt store grøntområder i bybaneprosjektet, byggetrinn 4. I forbindelse med planting av trær på disse områdene har vi benyttet biokull i jordstrukturen for å bedre vekstvilkårene. Biokull er forkullet biomasse. Produksjon av biokull foregår på høye temperaturer, og med lite tilgang til oksygen. Strukturen i biokull gir økt rotutvikling, og økt oksygen- og vanntilgang for planterøttene. En annen positiv miljøeffekt er at biokull absorberer og holder på store vannmengder, og kan ta unna overvann. I tørre perioder tilføres røttene vann fra biomassen. Det bidrar også til absorbering av miljøgifter og tungmetaller fra veien.

Mer informasjon om klimaeffektene av biokull finner du hos Norsk Biokullnettverk.