Åpenhetsloven

Vår virksomhet omfattes av Åpenhetsloven som tredde i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven stiller krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmenheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til: birte@wikholm.no

Vi støtter "Vann for livet"

Vann er helt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom og gi grunnlag for bedre folkehelse.

Raus bedrift

I vår egen by har vi valgt å støtte arbeidet til Kirkens Bymisjon, «Raus bedrift».

Individuell jobbstøtte

I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidsplasser for personer som deltar på tiltaket IPS (individuell jobbstøtte).

Vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. Hovedfokuset vårt innen samfunnsansvar er på følgende mål:

Som en del av vårt samfunnsansvar støtter vi følgende prosjekter og tiltak:

Vann for livet

Vi støtter Røde Kors’ prosjekt «Vann for livet». Vann er helt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom og gi grunnlag for bedre folkehelse. Gjennom å støtte dette prosjektet bidrar vi til at flere mennesker utenfor Norge får tilgang til rent vann gjennom brønnboring, sikring av vannkilder, bygging av latriner og opplæring i hygiene.

md image

Vår intensjon er å bidra til økt livskvalitet for de menneskene som nås av prosjektene som får støtte. Samarbeidet skal også bidra til å heve vår kompetanse og forståelse for humanitært arbeid, kunnskap om humanitære og sosiale forhold og økt kunnskap om Røde Kors’ virksomhet.

Raus bedrift

I vår egen by har vi valgt å støtte arbeidet til Kirkens Bymisjon, «Raus bedrift». En raus bedrift er med på arbeidet med å gjøre samfunnet vårt til et rausere sted - for alle.

md image

Hver eneste uke har hundrevis av barn, ungdom og voksne et tilbud i Kirkens Bymisjon som bidrar til økt selvrespekt, fellesskap og støtte i en krevende hverdag. Ved å være raus bedrift er vi med på å investere i slike viktige og forebyggende møteplasser for mennesker i Vestland.

Individuell jobbstøtte

I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidsplasser for personer som deltar på tiltaket IPS (individuell jobbstøtte). IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært lønnet arbeid. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

md image

Gjennom dette tiltaket bidrar vi til å fremme muligheter for livslang læring og anstendig arbeid for alle. Vi har god erfaring med tiltaket hos oss. Les gjerne artikkelen i BA om en av våre fantastiske medarbeidere som ble ansatt gjennom IPS her.

Veldedige formål

Tradisjonelt er vår julehilsen støtte til veldedige formål. De siste årene har vi gitt bidrag til Kirkens Bymisjons julemiddag. Adina stiftelsen har også fått støtte til deres arbeid i Lira, Uganda. Julegaven til Adina stiftelsen var med å finansiere verktøy til ungdom som var ferdig på yrkesskolen.