Bærekraft

Bærekraft, kvalitet og miljø skal være et fundament i all vår virksomhet.

Ledelsen

Skal vise engasjement, følge opp og kommunisere kravene i til ansatte og våre interessenter.

Visjon

Ledende innen vårt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel.

Gjennom systematisk bruk av våre miljø- og kvalitetssystem skal Wikholm:

  • sikre kontinuerlig forbedring gjennom ledelsens engasjement, god risikostyring og gode miljømål
  • lytte til våre interessepartners behov og krav, og legge til rette for miljøvennlige og bærekraftige løsninger
  • jobbe kontinuerlig med miljøledelse og beredskap, forbedre og utvikle våre rutiner og arbeidsmetoder
  • sikre at maskinpark, utstyr og transportløsninger er miljøvennlig
  • redusere risiko ved valg av produkter med miljøprofil og lavt skadepotensiale
  • ha ansatte med god og oppdatert kompetanse innen miljø og bærekraft
  • være proaktiv med bærekraftige miljøløsninger i egen virksomhet innen energibruk, gjenvinning og forbruk
  • etterleve de lover, forskrifter og standarder som styrer vår virksomhet

Anleggsgartnermester Wikholm AS er en ledende regional aktør innen anleggsgartnerfaget. Vårt mål er at anlegg vi bygger og vedlikeholder skal gi publikum gode opplevelser, trivsel og glede.

Bærekraft, kvalitet og miljø skal være et fundament i all vår virksomhet.

Vår visjon: Vi skal være ledende innen vårt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Vår bedrift skal være en foretrukket samarbeidspartner.

Ledelsen er ansvarlig for vår miljøstyring, risikostyring, beredskap og måloppnåelse. Ledelsen viser engasjement, følger opp og kommunisere kravene i denne politikken til ansatte og våre interessenter.

Wikholm bruker FNs bærekraftsmål som ramme for egen virksomhet, der vi har spesielt fokus på god utdanning (4), rent vann og gode sanitærforhold (6), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), bærekraftig byer og samfunn (11) og ansvarlig forbruk og produksjon (12).