Vi tar miljøet på alvor

Anleggsgartnermester Wikholm AS tar miljøet på alvor. Vi skal bidra aktivt til det grønne skiftet og tilstrebe å være i forkant av myndighetenes krav.

Vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål

Anleggsgartnermester Wikholm AS tar miljøet på alvor. Vi skal bidra aktivt til det grønne skiftet og tilstrebe å være i forkant av myndighetenes krav.

Vi ønsker å formidle kunnskapsbasert og relevant informasjon om miljøspørsmål til de ulike aktørene vi samarbeider med. Målet er å spille på lag med naturen. Vi ønsker å være førende for miljøarbeidet i anleggsgartnerbransjen.

Våre tiltak

  • Søke å synliggjøre at miljøhensyn styrker bedriften økonomisk.
  • Informere om miljøarbeidet både internt og eksternt.
  • Jevnlig gjennomgang av avfallssystemene for å bli bedre på kildesortering og avfallsminimering.
  • Bidra til at ansatte og kunder får økt miljøkunnskap.
  • Optimalisere alle innkjøp i henhold til miljøhensyn.
  • Iverksette energisparende tiltak der det er mulig.
  • Jevnlig gjennomgang av transportbehovet for bedriften, inklusive jobbpendling, for å finne mest mulig miljøvennlige løsninger.
  • Stille miljøkrav til leverandører og samarbeidspartnere.
  • Drive virksomheten med minst mulig negativ miljøpåvirkning.