utdanning

Illus: Fagdag på Stend vidaregåande skule
02 11. 2022

Fagdag på Stend vidaregåande skule

Fagdag på Stend vidaregåande skule gir elever mulighet til å prøve ulike aktiviteter som …

Illus: Økt kompetanse innen sirkulær disponering av vann
02 06. 2022

Økt kompetanse innen sirkulær disponering av vann

Tradisjonen tro har Wikholm ansatte på skolebenken for å styrke bedriften. Dette året har …

Illus: Wikholm-lærling til Nederland
23 03. 2019

Wikholm-lærling til Nederland

Søndag 10. mars satte Andreas Rysjedal Kvamme seg på flyet til Amsterdam for et 48 dagers …

Illus: Fagdag ved Stend jordbrukskole
04 11. 2018

Fagdag ved Stend jordbrukskole

Også i år arrangerte vi fagdag ved Stend jordbrukskole hvor elevene kunne prøve ulike …