Søndag 10. mars satte Andreas Rysjedal Kvamme seg på flyet til Amsterdam for et 48 dagers opphold som gjestelærling hos et anleggsgartnerfirma i Nederland. Med seg på turen sørover hadde han et stipend fra Erasmus+.

- Det var Stein Wikholm som anbefalte meg å sjekke mulighetene i Nederland. De første landene jeg var inne på var Island eller Belgia, men Stein mente at Nederland eller Finland også var gode alternativer. Dermed ble det Nederland, sier Andreas Kvamme.

GRØNT FOKUS

Vi prater med ham like før avreise til Nederland, og det var en spent lærling som var klar for å bytte ut arbeidstøyet til Anleggsgartnermester Wikholm AS med tilsvarende fra det nederlandske firmaet .

- Jeg vet ikke så mye om firmaet jeg skal jobbe i, men har forstått at det er to selskap som nylig har slått seg sammen, og at de først og fremst jobber med den grønne delen av faget, sier Andreas.

Da passer det bra at studieoppholdet starter i midten av mars, for våren i Nederland starter tidligere enn her oppe i nord.

ANLEGGSGARTNER VED EN TILFELDIGHET

Det var nokså tilfeldig at Andreas satset på anleggsgartnerfaget. Opprinnelig søkte han en annen linje ved Stend VGS, men etter at skoleåret var i gang ble han klar over at skolen også hadde et anleggsgartnertilbud. Dermed søkte han seg over, og etter ett år på Stend fikk han læreplass hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.

- Jeg gikk på Stend i skoleåret 2015 og 2016, og nå har jeg snart gått tre år i lære. I august skal jeg ta fagprøven, forteller Andreas.

TAKKER OKAB OG FYLKESKOMMUNEN

Men før det er det altså 48 dager i Nederland som står på programmet, hvor han skal bo og arbeide i den lille byen som ligger øst i landet, omtrent midt mellom Amsterdam og Dortmund i Tyskland. Der kommer han også til å feire 24-årsdagen sin.

- Etter at Stein anbefalte meg å søke stipend fra Erasmus+ kontaktet jeg Stian Eikevik hos OKAB, som ordnet med det praktiske via Hordaland fylkeskommune. Samtidig ordnet Stein med Elca, som har koblet meg med bedriften jeg skal jobbe i. Alt har gått veldig greit, sier han.

Under oppholdet i Nederland kommer han til å holde kontakten med arbeidskollegaene via den lukkede Facebook-gruppen til Anleggsgartnermester Wikholm AS, og dersom vi er heldige kommer det kanskje en rapport på disse sidene også når oppholdet nærmer seg slutten.

HVA ER ERASMUS+?

er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa. For lærlinger innenfor yrkesfag er ordningen begrenset til opphold innenfor EU-området.

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Det er 33 programland i Erasmus+. Norge er med i programmet gjennom EØS-avtalen.

SKAL BIDRA TIL INTERNASJONAL KOMPETANSE

Hordaland fylkeskommune benytter seg av Erasmus+ ordningen slik at de kan tilby og hjelpe skoler, opplæringskontor og lærebedrifter med deltagelse i programmet. Spesialrådgiver Lene Fjeldsbø ved Opplæringsavdelingen forteller at fylkeskommunen har som mål at internasjonalt arbeid skal bidra til bærekraftig utvikling og til at ungdom får internasjonal kompetanse, erfaring og medansvar.

- Med bakgrunn i dette søker fylkeskommune årlig om Erasmus+midler på vegne av videregående skoler, opplæringskontor og lærebedrifter i Hordaland. Det er DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som forvalter Erasmus+programmet i Norge, forteller hun.

Midlene fylkeskommunen får tildelt gjør det mulig å tilby yrkesfagelever og lærlinger i Hordaland ulike praksisopphold i utlandet som en del av opplæringen.

- Erasmus+ gir fantastiske muligheter for elever og lærlinger. De får ikke bare utvidet fagkompetanse, men slike opphold bidrar også til viktig interkulturell kompetanse og personlig utvikling, sier Fjeldsbø.

GLEDER SEG TIL REISEBREVENE

Personalsjef Arild Kvamme hos Anleggsgartnermester Wikholm AS er glad for at firmaet nå har en lærling i Nederland, og ser fram til å få reisebrev fra Andreas.

- Vi gleder oss til en spennende rapport med flotte bilder fra oppholdet i tulipanens hjemland, sier han.