Anleggsgartnermester Wikholm feirer stolt 50 år med lidenskap for godt håndverk.

I anledning vårt gulljubileum ønsker vi å introdusere vår nye jubileumslogo. Denne erstatter dagens logo, som har vært en trofast følgesvenn siden 25-årsjubileet.

Nå som vi feirer 50 år, har vi utviklet en ny logo som vil prege oss i årene som kommer.

Vår nye logo reflekterer vår forpliktelse til det grønne, men tar også med seg en ny dimensjon – en blå farge som representerer vårt engasjement for blågrønne løsninger. Vi jobber nå ikke bare med det grønne, men også med overvannsløsninger, regnbed, regnhøsting og mer. Den runde formen til logoen symboliserer vår overgang til en mer sirkulær tilnærming i vårt arbeid. Logoen symboliserer samtidig vår forvandling fra en åme til en vakkert utfoldet sommerfugl. En metamorfose som speiler vår kontinuerlige streben etter skjønnhet, bærekraft og nyskapning i landskapsarbeidets verden. 

Logoer gjennom 50 år

Gjennom de siste femti årene har Wikholm gjennomgått en visuell reise, reflektert gjennom forskjellige logoer som har speilet bedriftens utvikling og fokus.

Ved oppstarten i 1974 prydet den første logoen brevpapir og annet kontormateriell. Den ble også stolt presentert på bedriftens Volkswagen Transporter.

Wikholms første logo. Denne hadde opprinnelig grønn tekst.

I de tidlige årene var denne logoen selskapets kjennetegn før en modifisert versjon ble innført i begynnelsen av 80-tallet.

Wikholms andre logo, tatt i bruk fra begynnelsen av 80-tallet.

På begynnelsen av 90-tallet gjennomgikk logoen endringer i takt med selskapets overgang fra personlig eierskap til aksjeselskap. Mens den beholdt mye av sitt kjente utseende, spesifiserte logoen mer nøyaktig Wikholms kompetanseområder og godkjenninger. Denne tydeliggjøringen var en respons på utfordringene på begynnelsen av 90-tallet, da selskapet ønsket å være ekstra synlig for å sikre seg oppdrag i en periode med begrensede muligheter.

Logo fra begynnelsen av 90-tallet, da selskapet ble registrert som aksjeselskap.

Denne logoen ble båret stolt frem til 25-årsjubileet, da et ambisiøst prosjekt for en ny logo ble initiert. Målet var å skape en logo som ville utvikle seg over tid og bli et varemerke for Wikholms kontinuerlige forbedring. 

Logoen som ble tatt i bruk ved 25-årsjubileet.

En logo som har skapt nysgjerrighet og undring - er det en mark, en orm, eller kanskje Omega-tegnet? Vi kan røpe at logoen symboliserer en åme, som nå forvandles til en sommerfugl.