Kryssing av Fjøsangerveien for Bybanen utbygging

I forbindelse med forberedende arbeider til Bybanens 4. byggetrinn er vi i gang med D29 som omfatter omlegging av infrastruktur.

les videre...

I forbindelse med forberedende arbeider til Bybanens 4. byggetrinn er vi i gang med D29 som omfatter omlegging av infrastruktur.

Vi skal etablere en ny trasé for 132 kV og høyspent ledning, i tillegg til telekabler. I denne sammenheng skal vi blant annet foreta 3 veikryssinger (Grønnestølsveien, Fjøsangerveien og Kanalveien), samt riving av 2 garasjer. I Løbergsalleen skal det etableres OPI-kanal og en støttemur for denne. Grøften er totalt ca 480 m lang, og skal stå ferdig til trekking av kabler sommeren 2018.

Dette prosjektet har som mål å være fossilfritt. Derfor vil alle maskiner og biler i prosjektet kjører på biodisel Hvo 100, og det vil i tillegg bli brukt Elbiler til ren persontransport. Det er også krav om 90% sortering av avfall.


Andre relaterte sider

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi er en stolt håndverksbedrift. Vi utfører vårt arbeid med fremtidsrettet fokus på miljø og bærekraft. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi engasjerer oss sterkt i opplæring og utdanning innen anleggsgartnerfaget.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.