Anleggsgartnermester Wikholm tar et nytt stort steg mot bærekraftig og miljøvennlig transport ved å intensivere vårt engasjement for solenergi. Vi har nylig gjennomført en betydelig oppgradering på vår andre bil, hvor solcelleløsninger har blitt implementert for å lade batteripakker i bilen. Denne løsningen gir oss muligheten til å lade elektrisk utstyr direkte i felten, og markerer et viktig skritt mot en grønnere fremtid.

Den oppgraderte bilen er utstyrt med 6 solcellepaneler og 2 batteripakker, en betydelig oppgradering fra den første bilen som hadde 4 solcellepaneler og 1 batteripakke. 

Satsingen på solenergi er en del av vår overordnede strategi for å implementere grønne og miljøvennlige løsninger i alle aspekter av vår virksomhet. Ved å benytte solenergi som en bærekraftig energikilde, reduserer vi vår avhengighet av tradisjonelle fossile brensler, noe som resulterer i lavere utslipp og en mindre belastning på miljøet.