Vann for livet i regi av Røde Kors jobber med å sikre framtidige vann- og sanitærprosjekter. Det er svært viktig for å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn verden rundt. Over 700 millioner mennesker mangler i dag tilgang til rent vann. Over store deler av verden må kvinner og barn gå mange timer hver dag for å hente vann. Det kan forhindre skolegang og arbeid, og bidra til at de blir fanget i en ond sirkel av fattigdom.

Røde Kors’ vannprosjekter bidrar blant annet til bedre helse, forhindring av spredning av sykdommer, bedre matvaresikkerhet, og gir barn mulighet til å gå på skole.

Målet for Vann for livet er å bidra til Røde Kors vann- og sanitærprogrammer i ulike deler av verden. For tiden har vi vannprosjekter i Burundi, Pakistan, Syria og Libanon. Røde Kors’ vannprosjekter bidrar blant annet til bedre helse, forhindring av spredning av sykdommer, bedre matvaresikkerhet, og gir barn mulighet til å gå på skole.

Globalt engasjement

Anleggsgartnermester Wikholm opererer i hovedsak i bergensområdet og leverer blant annet trepleie, kantklipping, kosting, lekeplasser, trafikksikring, brøyting og skjøtsel av utomhus-arealer.

Bedriftens visjon er å være ledende innen sitt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Tiltak innen samfunnsansvar inkluderer et sterkt engasjement i opplæring av nye fagarbeidere og inntak av lærlinger, samt investeringer i miljøvennlig teknologi og maskiner.

Vann er også helt sentralt i planlegging, bygging og vedlikehold av uterom og grøntarealer, noe som er viktige oppgaver for en anleggsgartner. Gjennom å støtte Vann for livet bidrar Wikholm til at flere mennesker utenfor Norge får tilgang til rent vann.

Sammen skaffer vi rent drikkevann og gode sanitære løsninger verden rundt.

Tilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse.

- Vi i Røde Kors er utrolig takknemlige for samarbeidet med Anleggsgartnermester Wikholm AS og deres bidrag til Røde Kors vann- og sanitærprogrammer i ulike deler av verden. Deres støtte bidrar til Røde Kors’ arbeid for rent vann og gode sanitærforhold i land som Pakistan, Libanon, Syria og Burundi, sier Ann Christin Håland, prosjektleder for Vann for livet i Norges Røde Kors.

Røde Kors jobber for å skaffe mennesker tilgang til rent vann. Det gjør vi gjennom å sikre vannkilder, installere vannpumper, bygge latriner og drive opplæring i hygiene. Vann- og sanitærprogrammene bidrar også til å styrke lokalsamfunnenes evne til å tilpasse seg langvarige tørkeperioder og dermed bedre folks matvaresikkerhet. Særlig viktig er det å bedre forholdene for de mest utsatte gruppene i samfunnet, som foreldreløse og spesielt sårbare barn. Denne typen helhetlige hjelpeprogrammer hjelper også lokalsamfunnene til å klare seg selv i fremtiden.

Vann for livet bidrar i særlig grad til følgende bærekraftsmål:

#1 Utrydde fattigdom

#2 Utrydde sult

#3 God helse

#4 God utdanning

#6 Rent vann og gode sanitære forhold

#17 Samarbeid for å nå målene