Ana og vannet

I Colombia risikerer mange livet for å hente vann. Med hjelp fra Røde Kors har Ana og familien fått en tryggere hverdag.

Tekst og foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

– Før gikk vi lange avstander for å hente vann. Skittent vann. Vi måtte krysse farlige områder, og jeg var ofte redd, forteller Ana Xemena Anizaro Arroyo.

Ana og familien bor i et landlig område utenfor Buenaventura i Colombia. Ana har 10 barn, ingen fast jobb og en mann som kommer innom med ujevne mellomrom. For fire år siden flyktet de fra hjembyen Puerto Merizalde på grunn av volden der.

– Folk ble drept og mange bare forsvant. Jeg kunne ikke bo der med barna, sier hun.

Ana og familien har flyktet fra et voldelig område til et annet. Hennes største ønske er at barna får utdanning og en god fremtid.

Skrekkens hovedstad

Buenaventura er ikke mye bedre. Havnebyen, som er kjent for sine parteringshus der kropper blir oppskåret og kastet i havet, er blitt kalt “capital of horror”. Her er det primært Clan de Golfo som har kontrollen, den største kriminelle gruppen i landet med 3000–7000 medlemmer.

To fraksjoner har brutt ut og kjemper mot hverandre om kontroll over narkotikatrafikken. Det skaper usynlige barrierer som hindrer folk i å nå helsehjelp, jobb og skole. Rivalisering fører til at folk enten må flykte eller motsatt, ikke kan bevege seg. På toppen av dette gjør flommer det vanskelig å forflytte seg.

Buenaventura er blitt kalt “capital of horror”, mye på grunn av sine parteringshus der kropper blir oppskåret og kastet i havet. Narkotikatrafikk og kriminelle grupper dominerer samfunnet. Her vokser barn opp og lever sine liv.

Urent vann gir sykdom

Flommene skaper også vann- og sanitærutfordringer. Når kloakken renner ut i elvene og disse oversvømmes, sier det seg selv at forurenset vann flommer ut i lokalsamfunnet. Det fører til sykdommer og dårlig helse.

Colombianske myndigheter har ikke tilgang til alle deler av landet, men det har Colombia Røde Kors. Takket være møysommelig arbeid med å bygge tillit får Røde Kors frem viktig hjelp i områder der ingen andre kommer til. Det røde korset fungerer som beskyttelse og respekteres av de fleste.

Vanntanker og filter fra Røde Kors

I nabolaget til Ana har Røde Kors bidratt med vanntanker, toaletter og vannfilter hjemme hos folk og på skolen, med støtte fra Røde Kors i Norge.

Med vanntanker og renseutstyr har Ana og familien nå rent vann hjemme. Det gir bedre helse og færre sykdommer.
– Dette har hjulpet oss utrolig mye. Nå kan vi både samle regnvann på taket og rense vannet vi henter i nærheten. Vannkvaliteten er blitt så mye bedre. Det gjør at vi er mindre syke, forteller Ana.

Ana studerer til å bli sykepleier og er aktiv i den lokale helsekomiteen som Røde Kors har fått i stand. Her kommer folk sammen for å hjelpe og støtte hverandre med omsorg og enkle grep for bedre helse.

– Røde Kors har inspirert meg til å jobbe for lokalsamfunnet. Jeg vil at alle barna her skal ha det bra og få en bedre fremtid, sier Ana.

Ana er med i den lokale helsekomiteen som Røde Kors har bidratt til å starte. De har fått opplæring og utstyr fra Røde Kors slik at de kan oppsøke folk og hjelpe med helsesjekk og informasjon om sykdommer.