LES ARTIKKEL: Sotra-varianten av en engelsk park

Utemiljø har snakket med Stein som forteller om prosjektet:

– Det har vært stort fokus på miljø under hele prosessen, forteller han. Planter, busker og lyng som er brukt, vokser naturlig på Sotra. Det er brukt Hardangerskifer i murene og trappene er i Larvikitt fra Rocks of Norway, sier Wikholm.

Videre kan du lese om miljøfokuset i prosjektet og hvilke tiltak som ble gjennomført:

Et av miljøtiltakene som ble gjennomført i dette prosjektet var å benytte HVO-drivstoff til Wikholms biler og maskiner. HVO drivstoffet produseres gjerne fra slakteavfall og andre «ikke spiselige» rådvarer, hvor man kan redusere klimagassene med bortimot 90% smmenlignet med diesel.

Kilde: Utemiljø