På oppdrag fra Bybanen har vi flyttet 8 lindetrær over Haukelandsveien ved Haukeland sykehus. Trærne ble flyttet i to etapper, først over veien med mobilkran, og så ble det heist videre til depoet med kranbil. Her skal trærne bli oppbevart til området rundt alléen er ferdig utbygget, og vi vil så transportere dem tilbake til området der de sto.

Disse trærne var del av Lindealléen ved Haraldsplass som ble plantet av datidens eier Albert Henrik Mohn i 1814. Alléen gikk opprinnelig helt fra Store Lungegårdsvann og var Nord-Europas lengste tunnelformede lindeallé.