I slutten av oktober blusset korona-smitten opp igjen i Bergen, og i begynnelsen av november var de lokale smittetallene så høye at byrådet vedtok svært skjerpede regler – med blant annet hjemmekontorpåbud fra og med 7. november for alle som har denne muligheten.

Hvordan jobber så Anleggsgartnermester Wikholm AS med smittevernet i denne krevende tiden? Vi lar prosjektleder Stein Wikholm, daglig leder Anders Garnes og HR-leder Birte Holmedal fortelle.

Press mot polske ansatte

- På bygg.no kunne vi nylig lese om polske arbeidere i Bergen som blir presset til å droppe karantenen, og som blir truet med oppsigelse om de ikke stiller på jobb. Dette er sjokkerende lesning, og langt unna hvordan vi behandler våre polske ansatte, forteller Anders Garnes.

Anleggsgartnermester Wikholm AS har mer enn 15 år erfaring med polske ansatte, og i likhet med resten av bransjen er bedriften helt avhengig av polsk arbeidskraft.

- Hos oss har det alltid vært praktisert lik lønn for likt arbeid. I dag har vi en miks av norsk og polsk arbeidskraft, og når det gjelder våre polske ansatte har noen av dem bosatt seg her med familiene sine mens andre pendler mellom jobb i Norge og familie i Polen, forteller han.

- De som pendler jobber litt mer intensivt enn resten når de er her oppe, for å kunne spare opp tid til hjemreiser.

- Normalen har vært fire hjemreiser i året, men med karantenebestemmelsene disse nå må forholde seg til både når de kommer hit og når de reiser hjem vil vi se på og vurdere antall hjemreiser slik at det er til det beste for begge parter. Åtte karantener i løpet av et kalenderår er jo i overkant mye, legger han til.

LES OGSÅ: Koronakrisen stopper ikke fagopplæringen for polske ansatte

Faste arbeidslag

Under pandemien har Anleggsgartnermester Wikholm AS valgt å sette sammen faste arbeidslag etter kohort-prinsippet for å minimere smitterisikoen.

- Siden i vår har vi operert med faste tre- og firemannslag. Dette har vi gjort for at et eventuelt smitteutbrudd skal begrenses til så få som mulig. Det medfører selvsagt en del utfordringer både når det gjelder ferier og hjemreiser, og ikke minst når det i perioder ville vært naturlig å bemanne opp et lag for å sikre fremdriften i prosjektene, sier Stein Wikholm.

- I de tilfellene lar vi nå smittevernet komme foran framdriften. Det er i alles interesse at vi begrenser den teoretiske smitten til et minimum. Et eventuelt smitteutbrudd på arbeidsplassen vil sette oss langt mer tilbake enn et litt tynt bemannet arbeidslag gjør, supplerer Birte Holmedal.

Hun forteller at bedriften så langt har opplevd to smittetilfeller i løpet av pandemien.

- Vi er Bergens største anleggsgartner med 80 ansatte, inklusive 5-6 innleide fagarbeidere, og vi er fornøyd med at vi så langt har klart å begrense smitten til disse to tilfellene. Det forteller meg at våre ansatte tar smittevernet på alvor både på jobb og privat, og ikke minst at rutinene våre for å begrense smittespredning fungerer, sier hun.

BNLs seriøsitetsbestemmelser

Anleggsgartnermester Wikholm AS er medlem av NAML, og derigjennom også medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL). Når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følger bedriften BNLs seriøsitetsbestemmelser som ble innført i 2015 og revidert i 2018.

- Seriøsitetsbestemmelsene innebærer krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører, forklarer Birte Holmedal.

Tar karantenebestemmelsene og smittevernbestemmelsene på alvor

Når det gjelder den polske arbeidskraften er Stein Wikholm krystallklar på at denne både er velkommen og helt påkrevd.

- Sammen med gode bransjekolleger både innenfor og utenfor NAML har vi gjennom en årrekke jobbet for å styrke rekrutteringen til faget. Dette har gitt resultater, men fortsatt utdannes det for få anleggsgartnere i Norge. Derfor trenger landet vårt arbeidskraften vi er så heldige at vi klarer å rekruttere fra Polen.

- Under pandemien er det ekstra krevende for de polske pendlerne våre å få puslespillet mellom hjem og arbeid til å gå opp. Det betyr imidlertid ikke at vi tar lettere på smittevernet for disse enn for de øvrige ansatte.

Folk kan være trygge på at alle som bærer arbeidstøy fra Anleggsgartnermester Wikholm AS tar både karantenebestemmelsene og alle andre smittevernbestemmelser på alvor, slår han fast.