Skolehager har blitt stadig mer utbredt i norske skoler de siste årene. En skolehage er en pedagogisk og praktisk læringsarena i skolegården eller på skolens område, der elevene får muligheten til å dyrke planter og lære om jordbruk og bærekraftig matproduksjon. Skolehager kan være både små og store, og kan brukes på alle trinn i utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Skolehager gir elevene en unik mulighet til å oppleve og forstå sammenhengen mellom matproduksjon, helse og miljø, samtidig som de får praktisk erfaring med å dyrke og ta vare på planter. Skoler med skolehager forteller at elever som kanskje ikke mestrer så godt inne, bokstavelig talt blomstrer ute.

I Bergen tilbyr Bybonden, i samarbeid med kommunen, skolehager til alle barne- og ungdomsskoler som ønsker å delta i prosjektet. Anleggsgartnermester Wikholm AS er stolt samarbeidspartner, og vi leverer pallekarmer, jord og kompost til skolene.

Bybonden i Bergen tilbyr to ulike pakker for skolehager; oppstartspakke og oppfølgingspakke.

Oppstartspakken inneholder følgende:

  • Deltakelse på miniseminar for inntil tre lærere i forkant av sesongen
  • Fem dyrkekasser med jord og kompost
  • Småplanter, settepoteter og frø til dyrking
  • Gjødsel
  • Tre besøk av Bybonden i løpet av sesongen 
  • Rådgivning fra Bybonden underveis i sesongen

Skoler som har skolehage fra før, kan velge oppfølgingspakken, som inkluderer:

  • Deltakelse på miniseminar for inntil tre lærere i forkant av sesongen
  • Tre besøk av Bybonden i løpet av sesongen
  • Rådgivning fra Bybonden underveis i sesongen

Alle lærere kan melde seg på miniseminar i skolehagedrift, uavhengig av hvilken pakke skolen velger.

Skolehager er en flott måte å gi elever en praktisk og engasjerende læringsarena som gir kunnskap om matproduksjon, biologisk mangfold og en bærekraftig livsstil. Det kan også være en måte å inkludere praktisk arbeid og læring i skolehverdagen for elever som kanskje ikke trives like godt med tradisjonelle klasseromsaktiviteter. I tillegg til å gi en mulighet for økt fysisk aktivitet og frisk luft, kan skolehagen bidra til å øke elevenes forståelse og bevissthet rundt temaer som bærekraftig utvikling og miljøvern.

Anleggsgartnermester Wikholm AS er stolte av å være en del av dette prosjektet og å kunne bidra til å skape inspirerende læringsarenaer for barn og unge i Bergen. Vi tror at skolehager kan være en viktig ressurs for fremtidige generasjoner, og håper at dette prosjektet kan bidra til å øke kunnskapen og interessen for bærekraftig livsstil og hagearbeid blant barn og ungdom.