Sirkulær økonomi og bærekraft er viktig for Anleggsgartnermester Wikholm AS. I en sirkulær økonomi er målet å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. De samme ressursene må kunne nyttes flere ganger, slik at behovet for å hente ut nye ressurser reduseres.

Ved ombygging av våre kontorlokaler i 2020 ville vi finne gode løsninger knyttet til gjenbruk. Vårt hovedfokus var at det skulle være minst mulig avfall etter ombygging. Prosjektet skulle i så stor grad som mulig baseres på gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer. Dette med bakgrunn i FNs bærekraftsmål nr. 12: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

Stein Wikholm er opptatt av å være fremtidsrettet med tanke på ressursutnyttelse og bærekraft.

- Det grønne skiftet handler også om å være innovativ og finne bærekraftige løsninger i forkant av krav fra myndigheter og omgivelser.

Stig Furnes i Mistrol Reklamebyrå hjalp oss med å se hvilke muligheter man med begrensede tiltak kunne få ut av de eksisterende lokalene. Bergen Bygg System klarte å finne gode og praktiske løsninger med tanke på gjenbruk og brukervennlighet.

Arbeidet viste til gode resultater, og mesteparten av materialene ble gjenbrukt, enten i våre lokaler eller på andre prosjekter.

Andel av materialer som ble gjenbrukt:

  • Veggplater: 93 %
  • Spileverk: 96 %
  • Himlingsplater: 64 % (i tillegg ble 20 % brukt på andre prosjekter av entreprenør)
  • Dører: 80 % (resterende 20 % ble brukt på andre prosjekter av entreprenør)
  • Dørkarmer: 100 %
  • El-kanaler og kontaktpunkter: 95 %
  • Isolasjon: 90 %

- Et «skjønnhetsavvik» som f.eks. et hull i veggen etter tidligere installasjoner, er for oss et bevis og en bekreftelse på vårt miljøengasjement, konkluderer Stein Wikholm.