Anleggsgartnermester Wikholm jobber med et ambisiøst prosjekt på taket til Frydenbø Eiendom, i Damsgårdsveien 131. Prosjektet tar sikte på å omdefinere bruken av tilgjengelige arealer, og samtidig fremme grønnere og mer innbydende miljøer. Parkeringsområdet på taket har begynt å gjennomgå en forvandling, med sikte på å skape et mer levende og miljøvennlig uterom.

Stein Wikholm

— Vi i Frydenbø Eiendom er svært fornøyd med løsningen som Wikholm har utarbeidet, de har forstått hva vi ønsker å få til, og løst dette på en veldig god måte, forteller Christine Flataker Johannessen, CEO i Frydenbø Eiendom.

— Vi har høyt fokus på ombruk i flere av våre byggeprosjekter, og det gir oss veldig mye å møte aktører som Wikholm, som med entusiasme tar del i våre visjoner.

Christine Flataker Johannessen, CEO i Frydenbø Eiendom

Ombruk av materialer

I prosessen med å gjøre området på taket grønnere og mer innbydende, har vi satt i gang flere tiltak med fokus på sirkulær bruk av materiale. Alt vi bygger med skal være ombruk eller gjenbruk.

Arbeidet med å endre takets bruksområde har startet, og første del av arbeidet har bestått i å utforme området nærmest vinduene på bygget.

Vi har benyttet overskuddsmateriale fra ulike prosjekter for å konstruere ulike elementer på taket. Så langt i prosessen har vi benyttet følgende materialer til ombruk:

  • Granittkanter som danner kantene på plantekassene er granitt som opprinnelig var tiltenkt bruk på Bybanen byggetrinn 4, men som ble avbestilt etter ankomsten til Bergen.
  • Aluminiumskantene som holder jorden mot fasaden er overskuddsmateriale fra et tidligere prosjekt hvor vi etablerte utendørsområder ved et sykehjem.
  • Teglsteinene som danner dekket på gangveien er overskudd fra Bergen Business Park på Flesland.
  • Kantsteinene er fra overskuddet av en leveranse til Bybanen på Fløen.
  • Aco-rennene er etablert ved å bruke rester som har akkumulert seg på vårt lager gjennom årene.
Felt langs fasade, som utgjør første fase av prosjektet.

Jorden som er benyttet i plantekassene er Circular Soil fra Envir, som er blandet etter vår egen oppskrift. Circular Soil er jord som tidligere har vært gravd opp fra områder i Bergen som har vært infisert med parkslirekne. Etter å ha blitt varmebehandlet, blandes jorden med våre egne tilsetninger i henhold til vår oppskrift. I denne blandingen benytter vi blant annet kompost fra matavfallet, og biokull.

Alt materiale som er benyttet i prosjektet er registrert i Loopfront for å dokumentere mengdene som ombrukes, med hensyn til CO2-avtrykket og mengden som tas ut av avfallspyramiden. Ved å ombruke materialer har vi spart 11 tonn CO2 i dette prosjektet.

Vannhåndtering har vært en integrert del av prosjektet. I bunnen av plantefeltene er det lagt drensrør fra LOG sammen med et jordvektsystem. Dette tillater oss å koble til takvannet for vanning, samtidig som det bidrar til å tilbakeholde takvannet og redusere avrenning. Denne helhetlige tilnærmingen bidrar til å bevare ressurser samtidig som den gir et bærekraftig vanningsalternativ.

Takvann samles og ledes til drenssystem, som vil fungere som vanningsanlegg for fremtidige spiselige og nyttevekster. Planter velges ut fra at de er spiselige og gir et tilskudd til det biologiske mangfoldet i området.

Urbant landbruk med Dyrkbart

Et annet tiltak vi har gjennomført i prosjektet er å implementere et urbant landbrukskonsept i samarbeid med vårt datterselskap Dyrkbart. Frydenbø og flere av bedriftene som holder til i bygget leverer matavfall til Dyrkbarts komposteringsanlegg. Her gjennomgår matavfallet en naturlig nedbrytningsprosess og omdannes til næringsrik jord, som igjen kan brukes til å dyrke nye planter og grønnsaker.

På takområdet har vi etablert dyrkekasser med spiselige vekster i samarbeid med Dyrkbart. Disse dyrkekassene er vakre å se på, samtidig som de gir en bærekraftig og lokal matkilde for Frydenbøs ansatte og besøkende. Med omhu og ekspertise fra Dyrkbarts erfarne team, trives de spiselige vekstene og danner grunnlaget for sunne og næringsrike måltider i Frydenbøs kantine.

Med Dyrkbart skaper vi et miljø der vi kan dyrke mat lokalt, redusere avhengigheten av langtransporterte varer, og samtidig utnytte ressurser på en bærekraftig måte. Sammen bidrar vi til å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner, samtidig som vi skaper en grønnere og mer livskraftig verden for dagens samfunn.