Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030. Målet er å nå 1,5 graders-målet. Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse.

Bærekraft, kvalitet og miljø er et fundament i vår virksomhet.

Det er fint å kunne være en del av partnernettverket til Klimapartner Vestland. Vi ser frem til videre arbeid mot å nå klimamålene som blant annet innebærer å bli fossilfri, samt kutte direkte utslipp innen 2030.

Foto: Cecilie Bannow