- Dette har blitt veldig fint, slår prosjektansvarlig Stein Wikholm fast. Han har fulgt Sartorlunden helt siden den var et rekkefølgekrav i utbyggingen av Kystbyen og Sartor Senter og til den nå står ferdig – og er overlevert fra utbygger Sartor Holding AS til Fjell kommune.

LES MER: Prosjekt Sartorlunden

Kortreist og bærekraftig

Forutsetningene for prosjektet var å bygge mest mulig bærekraftig, og å benytte lokale planter og materialer.

- Jeg kaller den en strilepark, i ordets aller beste betydning. Steinen til trappene har vi rett nok hentet fra Larvik, men ellers er det kortreist som gjelder både når det gjelder lyngen, den øvrige vegetasjonen og materialene. Grusen er fra Sotra, muren er bygget med Hardangerskifer og vannspeilet er en fin miks av grunnvann og overflatevann, sier Wikholm.

Fordrøyingsmagasin og skøyteis

Han forteller at tjernet skal tjene til mer enn pynt.

- I tillegg til å være det naturlige midtpunktet i parken er vannspeilet et førdrøyingsmagasin, og meningen er at vannet deretter skal gå i overløp nedover Sotraplassen etter hvert som denne blir ferdig, sier han.

- På kalde vintre skal det i tillegg være mulig å gå på skøyter her, legger han til.

Under hele prosjektet har det vært et bevisst fokus på miljø. Ett av tiltakene som ble gjennomført, var å konsekvent benytte HVO-drivstoff til biler og maskiner. HVO produseres gjerne fra slakteavfall og andre «ikke-spiselige» råvarer og det er da mulig å oppnå en reduksjon av klimagasser på bortimot 90% sammenlignet med vanlig diesel.

Dynamittfri anleggsplass

Anleggsgartnermester Wikholm AS har et bevisst fokus på bærekraft og miljø, og under byggeperioden er det konsekvent benyttet HVO-drivstoff til bilene og maskinene. Det er ikke skutt bort fjell.

- Vi har byttet ut masser, men selve fjellet har vi ikke rørt. Dette er ikke en stram fransk-inspirert park, men snarere en Sotra-variant av en engelsk park. Alt i alt er den på åtte mål, og det er de lokale forholdene som har dannet premissene, sier Wikholm.

Roser utbygger

Nå håper han at befolkningen i området vil ta godt imot den.

- De bygger jo en by her ute, helt fra grunnen av. Det er det veldig spennende å få være en del av. Jeg opplever at utbygger har vært positive til dette rekkefølgekravet fra kommunen, og lagt sin ære i å få det så fint og så funksjonelt som mulig. De kunne bygget billigere og likevel oppfylt kravene, men har valgt en annen tilnærming. Det synes jeg de fortjener ros for, sier han.

Sartorparken ble offisielt åpnet fredag 18. oktober 2019 klokken 12.00, og det var ordfører Marianne Sandahl Bjorøy i Fjell kommune som stod for det seremonielle. Samtidig ble parken formelt overdratt fra utbygger Sartor Holding AS til kommunen, som fremover vil ha driftsansvaret.

Dronninga landskap AS ved Rainer Stange har vært landskapsarkitekt for parken, og er den som har planlagt parken for utbygger Sartor Holding AS.