Den 14. desember 2016 var prosjektet ved BUSP, det nye “barne og ungdomssjukehuset” ved Haukeland universitetssykehus, ferdigstilt. Vi har arbeidet på prosjektet siden september 2015.

Vi har bygget diverse murer, både forblendingsmurer og tosidige murer, totalt ca 700m2. Videre har vi opparbeidet flere takhager over ulike nivåer mellom de forskjellige bygningsdelene. Veier med skiferdekke og diverse trapper av granitt knytter sammen de ulike delene av prosjektet, og til sammen har vi lagt ca 2000m2 med skifer.

Det er 3 store hager som ligger parallelt mellom de 4 hovedbygningene. Disse heter Fjellhagen, Myrhagen og Skoghagen, og navnene er gjenspeilet i utforming og plantevalg. Dette vil komme bedre fram til våren når plantene har fått etablert seg.