1. august i år overtok Anders Garnes stafettpinnen fra Stein Wikholm som daglig leder i Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen.

- Dette har ligget i kortene en stund, og det går kanskje an å si at vi nå har formalisert en organisasjonsform som har utviklet seg naturlig i løpet av de siste to-tre årene, sier Stein Wikholm.

Selv om han ikke lenger er daglig leder i firmaet han mer eller mindre ble født inn i sitter han fortsatt sentralt plassert som eier, styremedlem og prosjektleder.

Skal ta bedriften videre

- For min del betyr dette at jeg nå kan dykke enda dypere ned i prosjektlederoppgaver både ute på anleggene og her på kontoret. For firmaet sin del betyr det at vi har fått en førsteklasses daglig leder som kan ta Anleggsgartner Wikholm AS enda noen skritt videre, slår han fast.

- Anders har det som skal til. Han har både faglig innsikt og godt humør, og i mine øyne er dette de to viktigste kvalifikasjonene for å lykkes som daglig leder i en håndverksbedrift, legger Stein smilende til.

Mesterbrev siden 2001

Mannen med den faglige innsikten og det gode humøret er rekruttert internt. Akkurat som Stein Wikholm er han nærmest vokst opp innenfor bransjen, med en far som drev gartneri og en mor som drev blomsterbutikk. Miljøpåvirkningen hjemmefra førte til anleggsgartnerutdanning ved Hjeltnes etterfulgt av anleggsgartnerteknikerutdanning ved Jensvoll.

Han tok mesterbrev i 2001, og jobbet deretter med anleggsgartneroppgaver i fem år hos en murmester før han drevanleggsgartnerfirmaet Grått og Grønt AS i seks år (som eget firma). I 2011 begynte han så hos Anleggsgartnermester Wikholm AS som kalkulatør og prosjektleder.

Lederrolle i det grønne skiftet

- Anleggsgartnerbransjen har tatt en lederrolle i det grønne skiftet, og fremover kommer det til å åpne seg store, spennende oppgaver både når det gjelder lokal overvannsdisponering og bærekraft /sirkulærøkonomi. Her skal Wikholm være i front, og til det trengte vi å stokke om kortene litt. Ikke minst trengte vi å bruke den enorme kompetansen Stein har opparbeidet seg innenfor disse områdene på en best mulig måte, sier Anders Garnes.

- I tillegg har bedriften etter hvert blitt så stor at det stilles andre krav til en daglig leder enn at han av og til er innom kontoret en tur. Med 70-80 personer på lønningslisten kreves det en annen type administrasjon, og jeg tror Anders er perfekt for oppgaven, legger Stein Wikholm til.

Har profesjonalisert organisasjonen

Begge har ambisjoner om at lederskiftet skal skje sømløst.

- Dette er ikke noe vi gjorde fordi vi behøvde det i dag. Dette er et skifte med tanke på framtiden. I løpet av det siste året har vi profesjonalisert organisasjonen på mange ulike områder, og med dette lederskiftet som den siste brikken i puslespillet er vi rigget for videre vekst og enda større oppgaver, sier Stein Wikholm.

- Kundene og de ansatte er de viktigste ressursene våre, og nå er vi rustet for å forvalte disse ressursene på en best mulig måte fremover. Vi styrket oss på HR-siden tidligere i år, og når Stein nå blir en enda mer tilgjengelig ressurs som rådgiver for kundene våre ser vi veldig lyst på fremtiden, supplerer Anders Garnes.

Wikholm skal være i front

Sammen er de enige om at bærekraft vil være et nøkkelbegrep for firmaet fremover.

- Vi skal ikke være dem som dilter litt motvillig etter. Vi skal ligge i front. Folk bor tettere og tettere, de blir mer og mer miljøbevisste, og miljøutfordringene kommer til å bli mange og store fremover. Wikholm skal være med å sikre gode uterom, og vi skal gjøre det på en bærekraftig måte, slår de fast.