- Det er en fryd å være ansatt en plass hvor miljøfokuset er så bevisst som hos Anleggsgartnermester Wikholm AS, sier hovedverneombud og innkjøpsleder Vidar Berentsen. Han har vært ansatt i bedriften i hele 27 år, og styrer i dag verkstedet, maskinene og bilparken.

- Målsetningen vår er kort og godt at alt som kan kjøre på batteri skal kjøre på batteri, og at strømmen helst skal produseres av oss selv, forteller hovedverneombud og innkjøpsleder Vidar Berentsen hos Anleggsgartnermester Wikholm A.

- Det er bedre for de ansatte, for nærmiljøet de opererer i og for miljøet i et større perspektiv, legger han til.

20 fots lagercontainer

Som et ledd i satsingen på batteridrift og egen strømproduksjon har Wikholm blant annet investert i en 20 fots lagercontainer med solceller på taket og med både solstrøm og lademuligheter for batteriverktøy inni. Denne er flyttbar, men den har hittil vært permanent plassert i Åsane.

- Containeren har en robust batteribank, og prinsippet er egentlig ganske enkelt. På dagtid lades batteriene av solen, og på nattestid lades verktøyene slik at de kan kjøre på solstrøm dagen etter, sier Berentsen.

Lettere og stillere verktøy

Han forteller at dette har flere positive effekter for anleggsgartnerne.

- I stedet for kantklippere, gressklippere, ryddesager og hekksager som produserer både støy og eksos har vi nå mye lettere og veldig mye stillere verktøy, og så har vi batteripakker som vi bærer som en ryggsekk, forklarer han.

- De ansatte har vært veldig positive til denne løsningen. Verktøyet er lettere, og vi opplever mindre belastningsskader. I tillegg er støyen et vesentlig argument. Når du starter på jobb tidlig om morgenen i et borettslag er det ikke nødvendigvis alle som er oppe, og nå slipper vi å vekke dem med støyende bensinmotorer, legger han til.

HVO 100 gir lavere utslipp

I de tilfellene hvor det ikke er mulig å basere seg på batteridrift – som for eksempel de tyngre maskinene – kjører Wikholm konsekvent på biodiesel.

- Vi har et veldig bevisst miljøfokus. Vi bruker for eksempel biologisk nedbrytbare vaskeprodukter, men forsøker helst å kun bruke varmt vann til vask av utstyret. Alle de store maskinene våre går på HVO100-diesel produsert av slakteavfall. Dette er betydelig mer kostbart enn farget diesel, men utslippene er kun om lag 30 prosent, så miljømessig går regnestykket ut i et kraftig pluss, forteller Berentsen.

Samler takvann

Når det gjelder det nevnte varmtvannet har han en egen liten historie om det også.

- Ved verkstedet vårt i Olsvik har vi bygget en tolv tusen liters tank som samler takvannet. Dette bruker vi til renhold av maskiner, vannfylling av kostebilen og til toalettene i første etasje i bygget, sier han.

- Vann er et fantastisk produkt. I tillegg til renhold bruker vi også vann til ugressbekjempelse. Vi har investert i både lett og tungt utstyr for ugressbekjempelse med varmtvann, og ser veldig gode effekter av dette. Miljøvennlig varmtvann kan definitivt konkurrere med kjemikalier når det gjelder å bli kvitt ugress, og miljøgevinsten er jo enorm, slår Berentsen fast.

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje

Nå har han løftet blikket mot større oppgaver.

- Her på hovedanlegget vårt i Olsvik har vi store ting på gang som vi forhåpentligvis snart kan fortelle omverdenen om. Når det gjelder den tunge maskinparken har vi også store planer. Vi har allerede investert i en ny gravemaskin som går på HVO100 og kjører på bio-hydraulikkolje. Denne er biologisk nedbrytbar dersom det skulle oppstå en oljelekkasje. På sikt er det målsetningen at Alle nye maskiner over på biologisk hydrolikkolje hvis mulig, avslutter hovedverneombudet og innkjøpslederen hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.


Foto: suno.no