Undervisningen innebærer både opplæring i fagbrevteorien sammenflettet med norskopplæring. Våren 2021 venter en tverrfaglig eksamen som må bestås før en kan gå opp til den praktiske prøven som fører frem til kompetansebevis eller fagbrev.

- Oppstarten ble litt annerledes enn vi hadde sett for oss da vi fikk tilsagnet fra Kompetanse Norge på tampen av fjoråret. Da visste vi ingen ting om den kommende koronakrisen, og planen vår var ordinær klasseromsundervisning for de femten hjelpearbeiderne våre. Nå blir det i stedet ett semester på den digitale undervisningsplattformen Teams før vi forhåpentligvis kan samles til fysisk undervisning til høsten, sier personalsjef Arild Kvamme hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.

Han forteller om stor entusiasme blant deltagerne.

Fagbrev eller kompetansebevis

- Vi har flinke og svært dedikerte hjelpearbeidere, og gjennom denne opplæringen kan de nå kvalifisere seg for fagbrev som anleggsgartnere dersom de fullfører både den grønne og den grå delen. Samtidig har de muligheten til å skaffe seg kompetansebevis dersom de velger å spesialisere seg kun i den grå eller grønne delen.

Selve undervisningen er det faglærer i anleggsgartnerfaget Sveinung Berland som vil stå for, mens kompetanserådgiver Heidi Moss hos AOF Vestlandet i Bergen følger opp lærere og deltakere underveis.

- Undervisningen omfatter både språk og anleggsgartnerfaglig innhold, og der har vi funnet en grei løsning. Vi kjører fagundervisningen på norsk med norsk faglitteratur, og dermed får vi med oss det språklige og faglige i én samlet bolk, forteller Kvamme.

150 timers undervisning

Deltagerne har vært ansatt hos Anleggsgartnermester Wikholm AS mellom to og ti år, og de fleste av dem er fra 30 til 45 år gamle. Alle er fast ansatte noen med familien bosatt i Polen, mens andre har bosatt seg i Bergen med familiene sine. Håpet til personalsjefen er at han får beholde samtlige i mange år fremover.

- Dette er på mange måter et spleiselag mellom tilskuddspartnerne våre, oss og deltagerne. Vi dekker to tredjedeler av kostnadene til lærematerialer, Kompetanse Norge sitt tilskudd dekker selve opplæringen gjennom tilbyder AOF Vestlandet, samt resten av læremateriellet, mens deltagerne tar denne undervisningen på fritiden sin.

Opplæringen strekker seg over til sammen 150 timer, med 50 timer nå i vår, 50 timer til høsten og 50 timer til våren igjen. Deretter melder kandidatene seg opp som privatist for teoridelen av anleggsgartnerfaget, og når den er bestått gjenstår kun den praktiske prøven før de får fagbrev eller kompetansebevis, sier han.

Han tror undervisningen kommer til å greit.

- Dette er flinke folk som allerede har mye av kompetansen inne gjennom praktisk læring på byggeplassene. Nå gleder vi oss til at de også får den formelle kompetansen på plass, til glede for både seg selv, oss og kundene våre, avslutter Arild Kvamme.