- Vi har en eier og en ledelse som brenner for miljø og bærekraft. Det blir ikke gjort noe fra Wikholm sin side uten at miljøaspektene er tenkt nøye gjennom. Målsetningen vår er lengst mulig varighet med minst mulig fotavtrykk. Vi ønsker å skape evige verdier for kunder og publikum, og med ISO-sertifiseringen har vi nå fått satt dette inn i et system, sier KS-leder Freddy Jonsson hos Anleggsgartnermester Wikholm AS.

Det var han som fikk ansvaret for å lede prosjektene da bergensbedriften i mars i fjor bestemte seg for å søke ISO 9001 og ISO 14001-sertifisering. Femten måneder senere er Anleggsgartnermester Wikholm AS både kvalitets- og miljøsertifisert etter en prosess Jonsson beskriver som grundig og lærerik.

- Vi hadde mye av det sertifikatene krever på plass allerede da vi startet prosessen, og sånn sett kunne vi nok kommet i mål før. Vi valgte imidlertid å ta oss god tid for å få dette innarbeidet på tvers av hele organisasjonen vår, som et felles prosjekt heller enn et diktat fra ledelsen. Det tror jeg vi vil høste fruktene av på sikt, og vi ser allerede at disse sertifikatene har gjort hele organisasjonen vår stoltere, sier Jonsson.

Villig til å ta merkostnaden ved å være først

Som eksempler på tiltak Wikholm hadde på plass ved prosjektstart nevner han både solceller på takene, oppsamling av takvann for vask og toalettspyling, kompostering av alt hageavfall, biodiesel til alle maskiner som ikke er elektriske og en høy andel elektriske biler og maskiner.

- Vi er ofte først ute med å ta de nye el-variantene i bruk. Det har en merkostnad for oss, men den kostnaden er vi villig til å ta. Noen må gå foran og vise vei, og produsentene trenger kunder som dokumenterer at det er et marked for de nye produktene de utvikler, sier han.

Når ISO-sertifikatene nå er på plass regner den kombinerte KS-lederen, prosjektlederen og kalkulatøren hos Wikholm med at det vil kreve omtrent et årsverk å følge opp kravene de to sertifikatene stiller.

- I tillegg til å være ISO-sertifisert er vi blant annet partner i Klimapartnere – Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling – og alt i alt ser vi at oppfølgingen vil utgjøre omtrent et årsverk hvert år fremover. For noen høres dette kanskje ut som en høy innsats. For vår del er vi overbevist om at vi vil få mer igjen enn vi legger inn.

- For det første sparer sertifikatene oss for mye dokumentasjon hver gang vi skal levere et anbud. HMS er også en viktig del av disse sertifikatene, og på det området ser vi at sertifiseringen styrker oss både når det gjelder rekruttering og i forhold til eksisterende medarbeidere. I tillegg gir de som tidligere nevnt energi til hele bedriften vår, og sveiser oss tettere sammen som et fellesskap. Hos Wikholm brenner for vi for samhold, yrkesstolthet, miljø og bærekraft på tvers av hele organisasjonen, slår Freddy Jonsson fast.