Bergen kommune har målsetning om at byggeplassene skal være utslippsfrie fra 2025. Vi tilrettelegger vår drift for dette, og går gradvis over til elektriske kjøretøy og elektrisk utstyr.

Vårt nyeste tilskudd er to batteridrevne komprimatorplater på 212 kg, APU 3050e. Disse maskinene gir oss muligheten til å komprimere fundamenter, grøftebunner og bakfyll til murer på en mer miljøvennlig måte. Ved å eliminere utslipp fra tradisjonelle motorer, reduserer vi både støy- og luftforurensning på byggeplassene.