Metoden er velegnet som kjemikaliefri ugrastyning i urbane områder som parker, barnehager, sportsanlegg og villaområder.

Det gjelder også oppdrag langs veinett, vannveier og i naturparker.

Aktuelle kontraktstyper hvor «Heatweeding» inngår hos oss: veikontrakter (ASOLA, StorBergen, Sunnhordland, Nordhordland og deler av Haugalandet) og kommunale bydelskontrakter (Fyllingsdalen, Arna og Åsane, Fana, Laksevåg, Ytrebygda og Årstad)

«Heatweeding» kommer som et svar på stadig strengere krav fra myndighetene til kjemikaliefrie, miljøriktige løsninger.