Heatweeding - Fjerner ugress med rent, varmt vann

Med «Heatweeding» mener vi behandling av uønsket vegetasjon, med rent vann under lavt trykk, (maks 50 bar) og høy temperatur. På denne måten kokes ugresset, dør og tørker inn.

les videre...

Metoden er velegnet som kjemikaliefri ugrastyning i urbane områder som parker, barnehager, sportsanlegg og villaområder.

Det gjelder også oppdrag langs veinett, vannveier og i naturparker.

Aktuelle kontraktstyper hvor «Heatweeding» inngår hos oss: veikontrakter (ASOLA, StorBergen, Sunnhordland, Nordhordland og deler av Haugalandet) og kommunale bydelskontrakter (Fyllingsdalen, Arna og Åsane, Fana, Laksevåg, Ytrebygda og Årstad)

«Heatweeding» kommer som et svar på stadig strengere krav fra myndighetene til kjemikaliefrie, miljøriktige løsninger.

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi er en stolt håndverksbedrift. Vi utfører vårt arbeid med fremtidsrettet fokus på miljø og bærekraft. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi engasjerer oss sterkt i opplæring og utdanning innen anleggsgartnerfaget.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.