Anleggsgartnermester Wikholm AS tar miljøansvar på alvor og er stolte av å være en aktiv deltaker i det grønne skiftet.  Vi streber etter å være ledende i anleggsgartnerbransjen når det gjelder miljøarbeid, og vi er stolte av å være ISO-sertifisert for vårt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø. Som en ansvarlig aktør i bransjen har vi implementert en rekke tiltak for å redusere vårt karbonavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid. I denne artikkelen ønsker vi å dele noen av våre suksesser og innsatsområder. Les videre for å lære mer om hvordan vi jobber for å samarbeide med naturen og bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

ISO-sertifisert

I 2021 ble Anleggsgartnermester Wikholm AS ISO-sertifisert for vårt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø. Ledelsessystemet er i overensstemmelse med NS-EN 9001:2015 og NS-EN 14001:2015, og sertifiseringen omfatter følgende aktiviteter:

  • Anleggsgartnerarbeid
  • Landskapsutforming innen infrastruktur, terreng og LOD-løsninger (lokal overvannshåndtering på tak, vegger og bakkeplan)
  • Miljøvennlig skjøtsel av private og offentlige uteområder
  • Klimaregnskap

Gjennom ISO-sertifiseringen viser vi vårt engasjement for å opprettholde og forbedre kvaliteten på våre tjenester samtidig som vi ivaretar miljøhensyn på en omfattende måte. Dette gjør det mulig for oss å levere pålitelige, effektive og miljøvennlige løsninger til våre kunder og samtidig oppfylle vårt ansvar som en ledende aktør innen anleggsgartnerbransjen.

Solceller og elektriske kjøretøy

I 2019 installerte vi solcellepaneler på taket av vårt kontorbygg, og resultatene har vært imponerende. I løpet av 2022 produserte vi hele 24 500 kW/t med ren og fornybar energi. Denne egenproduserte strømmen er en verdifull ressurs som vi benytter til å drive vår flåte av elektriske kjøretøy og annet el-utstyr. Vi har gjort en betydelig overgang til elektriske biler for både persontransport og varelevering, og vi bruker også elsykler og elsparkesykler for effektiv persontransport. For transport av varer og utstyr benytter vi også elsykler med praktiske lastekasser.

Bilde i galleriet
Elsykkel med lastekasse for miljøvennlig transport av varer og utstyr.

Mulighetene solcelleteknologi har å tilby har vi også utnyttet på flere områder av vår virksomhet. En av våre flyttbare utstyrscontainere er utstyrt med solcellepaneler som gir strøm til å lade elektrisk gressklipper og annet el-utstyr som benyttes i området hvor containeren er plassert. Videre har vi installert solcellepaneler på taket av en av våre mannskapsbrakker. Den produserte strømmen blir effektivt utnyttet til belysning og oppvarming i brakken.

Gjennom vår omfattende bruk av solenergi viser vi vår forpliktelse til å utnytte fornybare ressurser og redusere vårt karbonavtrykk. Vår investering i solceller er et klart eksempel på vårt engasjement for en mer bærekraftig fremtid, samtidig som vi demonstrerer teknologisk innovasjon og miljøbevissthet innen anleggsgartnerbransjen.

Regnhøsting

Ved vårt kontorbygg har vi implementert et effektivt system for å samle og gjenbruke regnvann fra taket. En vanntank med en kapasitet på 10 000 liter høster vann fra taket. Takvann som høstes er forholdsvis rent, og kan brukes til mange formål. Vi benytter vannet til vanning av våre grøntområder, i våre kostebiler som holder byens gater rene, og til vår vaskeplass for biler og utstyr. Videre benytter vi også regnvannet til toalettskyll i våre kontor- og lagerbygg.

Ved å gjenbruke/høste regnvannet på denne måten, unngår vi unødig bruk av renset drikkevann til slike formål. Vi ser det som både ressursbesparende og miljøvennlig å utnytte takvannets potensial på en sirkulær måte. Dette initiativet fremmer en mer bærekraftig vannforvaltning, samtidig som vi håper det inspirerer til bevissthet og handling innenfor emnet regnhøsting og sirkulær bruk av vann.

Denne glassfibertanken på 10.000 liter er installert ved vårt lager- og kontorbygg, og regnvannet brukes til kostebiler, bilvask og toalettskylling.

Kompostringen og Dyrkbart

Anleggsgartnermester Wikholm er medeier i Dyrkbart, og samarbeider tett med Dyrkbartog Kompostringen.

Dyrkbart skal legge til rette for urbant landbruk – dyrking midt i byen. Dyrkbart leier ut fiks ferdige dyrkekasser til bedrifter og events. Kassene leveres etter ønsket hyppighet. Hver levering består av nytt påfyll med grønnsaker i sesong.

Kompostringen legger til rette for at medlemmer kan kompostere matrestene sine på en mest mulig bærekraftig måte. Medlemmer av Kompostringen kan levere matrestene sine til kompostanlegget på Marineholmen, og hente næringsrik kompostjord som kan brukes til egen hage eller balkong. Gjennom Kompostringen tilgjengeliggjøres supersirkulær, lokal og bærekraftig kompostjord til glede for lokalsamfunnet og fremtiden.

Kompostjord er så fullt av næring at det fungere som det reneste og mest naturlige gjødsel. Kompostering fremheves som en sentral del av løsningen på klimakrisen, fordi kompostjord også lagrer karbon. All fornuft tilsier at vi må putte næringen i matrestene tilbake der den hører til – i matjorden vår. Kompostering er naturens egen prosess for å oppnå dette.

Vårt samarbeid med Dyrkbart og Kompostringen er et sterkt uttrykk for vår forpliktelse til å støtte bærekraftig praksis og fremme grønne initiativer. Gjennom disse partnerskapene søker vi å inspirere og bidra til utviklingen av en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid, hvor lokal matproduksjon og effektiv ressursforvaltning spiller en sentral rolle.