På bestilling fra Bergen kommune har vi fått i oppgave å fjerne trær på vestsiden av Frederiksberg festning.

Festningen er fra 1600-tallet og har høy antikvarisk verneverdi.

Trær og kratt har fått vokse villt gjennom mange tiår, og vegetasjonen har i lang tid skjult store deler av festningen. Etter Byantikvarens oppfatning har dette vært ”uheldig for oppfattelsen av anlegget og den historiske sammenhengen det inngår i.”

Målet er at festningen og det omkringliggende området skal bli synlig og mer tilgjengelig.

Vi har fått låne bilder av området fra Bergen Kommune tatt i 1935, 1962 og 2013. Disse viser hvordan vegetasjonen har fått vokse til, og ønsket var at festningsområdet skulle tilbake slik som det så ut i 1935.

I løpet av 12 arbeidsdager med hjelp av kranbil og 6 ansatte har vi fjernet trær og kratt i hele skråningen fra fesningen ned mot Verftet. En omfattende prosess som har brakt Frederiksberg festning ut i lyset igjen.

Deler av teksten er basert på referat fra befaring av området med Grønn etat og byantikvaren.

Kilder foto:

  • Fredriksberg 1935 (Kilde: Historiske foto, Bergen kommune)
  • Fredriksberg 1962(Kilde: Historiske foto, Bergen kommune)
  • Fredriksberg fra sør (Foto: Byantikvaren 2013).