Vi er i gang med flytting av trær i forbindelse med utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen.

Vi skal flytte ca 140 trær, i hovedsak lindetrær.

Dette er en omfattende og tidskrevende prosess. Treet blir beskåret, og området rundt roten på treet graves forsiktig ut og klargjøres til flytting. Deretter løftes treet med kran over på lastebil og fraktes til et sted for midlertidig oppbevaring.

Høsten 2017 overtok vi driften av Sigurd Sondre trepleie, et firma som er ekspert på denne typen oppgaver, og som nå tar seg av alle våre oppdrag som involverer trepleie.

Trærne vil blir plassert tilbake i området når Bybanen står ferdigstilt.