Også i år arrangerte vi fagdag ved Stend jordbrukskole. Her ga vi 9-klassinger fra Bergen mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter som er del av vår jobbhverdag.

Vi satte opp ulike stasjoner hvor elevene blant annet kunne klatre i trær med tau, styre gravemaskin, dra opp i lift og kjøre gressklipper.

I tillegg var det en stasjon for steinarbeid hvor de kunne prøve å splitte brostein, legge ulike steinbelegg og mure. Gjennom fagdagene ønsker vi å oppfordre flere unge til å velge yrkesfag. Takk til våre flotte ansatte for god innsats på fagdagen!

Man kan bli anleggsgartner gjennom flere ulike utdanningsløp, se mer info her.