Brygge ved Lynghaugtjørna

På oppdrag fra Bymiljøetaten har vi bygget en brygge ved Lynghaugtjørna i Fyllingsdalen i forbindelse med fornyelse av Lynghaugparken.

les videre...

På oppdrag fra Bymiljøetaten har vi bygget en brygge ved Lynghaugtjørna i Fyllingsdalen i forbindelse med fornyelse av Lynghaugparken. Den skal brukes blant annet som «forskningsstasjon for barn» og vil være egnet for opphold og undervisning med fokus på natur (fugleobservasjoner, vannprøvetaking etc). Bryggen er på ca. 9 x 7,5 m, og er pelet på plass.

Bekken har fått ny utforming og vi har bygget natursteinsmur rundt bekkeutløpet og etablert naturgrus som bunndekke. Vi har brukt større naturstein fra stedet i bekkeutformingen. Terrenget rundt bekkeutløpet og strandsonen er justert for å gi økt tilgjengelighet. Vi har også etablert en grusvei på om lag 25 m til bryggen. Det skal legges ferdigplen langs strandsonen og etableres staudefelt.

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi tenker på fremtiden! Bærekraft og utdanning av nye anleggsgartnere har vi stort fokus på.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.