På Domkirkeplassen holder vi på å legge ca 900 m2 med smågatestein i buemønster i forbindelse med opprusting av Kong Oscarsgate.

Vi gjenbruker steinene som ble tatt opp før gravingen av plassen.

Utfordringen ved dette prosjektet er at buene skal snus i to ulike retninger, noe som lar seg løse ved bruk av flinke fagfolk. De 3.5 buene lengst mot nord skal fortsette inn i Lille Øvregate, mens de resterende skal dreie slik at de ender opp 90 grader på kirketrappen.