Brostein er en viktig del av Bergens bybilde, og har vært brukt som veidekke i byen i flere hundre år. Hollendergaten til Korskirken var trolig den første brolagte gaten i Bergen. I 1520 krevde Sigbrit Willumsdatter (rådgiver for kong Christian II) at gatene hun gikk på, var som i hjemlandet Holland. Hun fikk kongen til å befale lensherren på Bergenhus å brolegge veien fra huset hennes til kirken.

Brostein gir et rustikt og sjarmerende uttrykk som bidrar til å bevare byens historiske karakter. Gater hvor det er satt brostein av fagfolk er gater som holder seg godt gjennom mange generasjoner.

«Mens asfalten stadig må byttes ut, vil brostein vare i flere tiår uten behov for utskifting. Brostein vil derfor være et bedre valg på lang sikt.» - Stein Wikholm

Brostein finnes i to hovedformat; smågatestein og storgatestein. Smågatestein måler 10x10x10 cm, og settes ofte i rette linjer eller i buemønster. Storgatestein måler 14x14x20 cm, og settes ofte i rette linjer, vinklet i kjøreretningen.

Buemønster

For at gaten skal være sterk og holdbar, må brosteinen være satt i «bro», derav navnet brostein (stein satt i bro). Dette gjøres ved at brostein midt i kjørebanen er høyere enn brostein langs kantene, slik at det dannes en bue. Dette er samme prinsipp som for broer, hvor det også er spennet i buen som holder broen oppe.

Rette linjer

Brostein har en rekke praktiske fordeler. En av de viktigste fordelene med brostein er at de er svært slitesterke, og kan vare i flere tiår uten behov for reparasjon eller utskifting. I tillegg er brostein 100% gjenvinnbart, og kan brukes på nytt etter at det er fjernet. Dette gjør dem til et bærekraftig og miljøvennlig valg for bygater og torg.

En annen fordel med brostein er at de kan bidra til å redusere byens “varmeøy-effekt”. Brostein absorberer mindre varme enn asfalt og betong, noe som betyr at områder med brostein vil være kjøligere om sommeren og dermed bidra til å redusere varmestress. Dette er spesielt viktig i byområder der varme kan føre til helseproblemer og ubehag for beboerne.

Anleggsgartnermester Wikholm har vært en aktiv aktør i broleggingen av Bergens gater og smau i mange år. På 80-tallet startet Bergen kommune sammen med Husbanken et program for byfornying, med hovedmål om å øke bosetningen i sentrum. I den forbindelse ble det etablert gatetun, og flere gater og smau ble oppgradert med brostein. Anleggsgartnermester Wikholm AS var en viktig og aktiv aktør i disse oppgavene, og har siden den gang hatt brolegging av gater og smau som en stor del av våre tjenester.

Vi har blant annet lagt brostein i Dragefjellbakken, Thormøhlens gate, Håkonsgaten/Teatergaten, Strandkaien, Kong Oscars gate, Nordnesveien/Haugeveien, langs lavetthusene på Nordnes, plassen foran Johanneskirken, Nedre Hamburgersmau og en rekke mindre gater og smau.

I tillegg til å være en praktisk og miljøvennlig løsning, er brostein også et symbol på solid håndverk og tradisjon. Brolegging er en kunstform som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og krever nøyaktighet og dyktighet for å oppnå det beste resultatet. Brosteinene legges for hånd, og dette gir hvert enkelt dekke et unikt uttrykk.

Brostein er også en del av den sirkulære økonomien, hvor materialer blir gjenbrukt og resirkulert istedenfor å kastes. Brostein er 100% gjenvinnbart, og kan brukes på nytt etter at det er fjernet. Dette gjør brostein til et bærekraftig valg for bygater og torg, og en viktig del av fremtidens byutvikling.

Neste gang du går langs brosteinsbelagte gater, kan du reflektere over hvor mye historie og håndverk som ligger bak de rustikke og sjarmerende steinene under føttene dine. Samtidig kan du glede deg over at brostein også er et moderne og bærekraftig valg for bymiljøet, som bidrar til å skape en grønnere og mer attraktiv by.