- Det å stå opp hver morgen og vite at jeg skal på jobb har hjulpet meg veldig. Nå gleder jeg meg til jeg skal stå opp igjen når jeg går og legger meg om kvelden, sa hjelpearbeider Dag Tore Haugland da han traff arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i Norheim Borettslag i Olsvik mandag 23. august.

Anledningen for besøket var den vellykkede satsingen på individuell jobbstøtte (IPS) som NAV på Askøy og i Øygarden står bak, og som Dag Tore Haugland har vært og fortsatt er en del av.

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært lønnet arbeid. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Dag Tore Haugland demonstrerer ugressbekjempelse ved hjelp av miljøvennlig varmtvann for en imponert statsråd og hageeier Torbjørn Røe Isaksen. I bakgrunnen politisk rådgiver Embla Belsvik, Stein Wikholm og jobbspesialist Joakim Ophaug.

Fast ansatt hos Wikholm

Kontakten mellom Dag Tore Haugland og Anleggsgartnermester Wikholm AS var det jobbspesialist Joakim Ophaug hos NAV som i sin tid opprettet, og etter den første telefonsamtalen mellom partene gikk det fort.

- For at denne typen jobbstøtte skal fungere trenger vi å finne seriøse og solide arbeidsgivere. Jeg ble tipset om at Wikholm kunne være en god match for Dag Tore, og ringte dem med en forespørsel. De var positive, og inviterte ham til intervju. En fredagsmorgen etter intervjuet kontaktet Wikholm meg og fortalte at de gjerne ville ha ham på plass allerede mandag morgen klokken sju, fortalte Ophaug statsråden for arbeid- og sosialfeltet.

Matchen skulle vise seg å være perfekt. I dag er Dag Tore Haugland fast ansatt hos Anleggsgartner Wikholm AS, samtidig som han har jobbspesialistene og de øvrige støttefunksjonene i IPS-tjenesten som en tilgjengelig ressurs dersom han skulle behøve det.

Jobb er god medisin

- Jeg gikk rett ut i full jobb, og gikk samtidig til behandling i arbeidstiden. For meg var det perfekt. Jeg drømte om fast arbeid i en seriøs bedrift, og det var akkurat det jeg fikk. Sammen med verktøyene som psykologene har lært meg å bruke har jeg i dag kontroll på tilværelsen, og jeg har noe å stå opp til hver morgen, sa Haugland til statsråd Røe Isaksen og den fremmøtte pressen.

- Jo tettere vi kan koble arbeid og helse, jo bedre er det, slo Torbjørn Røe Isaksen fast etter å ha hørt Dag Tore Hauglands historie.

- Det å få jobb er god medisin. Du kommer inn i et arbeidsfellesskap, og får kolleger rundt deg som bryr seg, sa han.