Bybanens linje 2 er åpnet!

Fredag 18. november var det offisiell åpning av Bybanens linje 2 mellom Fyllingsdalen og sentrum.

Den første ordinære ruten mellom Fyllingsdalen og sentrum kjørte mandag 21. november. Anleggsgartnermester Wikholm har bygget 5 av de 7 stoppene på den nye Bybanelinjen.

Prosjektet har hatt stort fokus på miljø og lavest mulig utslipp. Traséen går over lange avstander, og for effektiv og miljøvennlig transport har vi benyttet el-hjullaster og elsykler, samt begrenset bilbruk.

På store deler av strekningen har vi lagt gress i sporet og langs traséen.

Trær flyttet på og tilbakeført

Ved oppstart av Bybaneutbyggingen på Fløen/Kronstad ble 140 store trær gravd opp og transportert til mellomlager på Stend. Nå er trærne tilbakeført og plantet på sitt nye hjemsted. Ved Haukeland stasjon har åtte lindetrær fra 1800-tallet blitt tilbakeført. Trærne er mellom 7 og 15 meter høye. De tyngste trærne veier rundt 11 tonn, og har en rotklump på 3x3m. Trærne ble flyttet av vårt datterselskap Sigurd Sondres Trepleie.

Stein Wikholm sier det har vært en omfattende, men givende prosess:

Det har vært en omstendelig jobb å ta vare på disse trærne, men det har absolutt vært verdt jobben. Store trær tilfører områdene det lille ekstra.

Åpnet kanalen

I Kanalveien er den gamle kanalen gjenåpnet. Ved å gjenåpne kanalen ønsker Bergen kommune å gjøre byen mer attraktiv gjennom bruk av regnvannet. Den åpne kanalen vil i tillegg bidra til at området er bedre rustet for klimaendringer og økt nedbør.

Det er i tillegg planlagt at det skal gå sjøørret på vandring i kanalen, fra Nordåsvannet til Solheimsvannet.

I kanalen er det etablert plastring med naturstein og murer av naturstein som er utformet for å gi strømninger i vannet. Langs Kanalveien er det plantet en allé med trær på begge sider av veien.

Arbeidet med kanalen er brukt som pilot for prosjektet BEGIN, som utformer blågrønn infrastruktur i europeiske byer. «Gjennom prosjektet BEGIN har ti europeiske byer blitt bedre rustet for å møte kommende ekstremvær, øke samhold og forbedre miljøet. Flomfaren i de involverte byene er redusert med over 50 %. I Bergen er Mindebyen brukt som pilot. De gode og konkrete resultatene gir inspirasjon til grønnere byutvikling og har nå ført til at de gikk helt til topps i kategorien «Public Choice» i Regiostars Awards 2021. Prosjektet er altså folkets favoritt.» (interreg.no)

Infiltrasjonsbed

Mellom gang- og sykkelvei og kjørebane er det på begge sider av veien langs hele Mindemyren etablert et infiltrasjonsbed, som skal håndtere overflatevann fra veien. Samlet sett er det rundt 2000 meter med staudeplanter og infiltrasjonsbed langs veien.

I henhold til områdeplan skal alt overvann håndteres lokalt. Dette vil også gjelde fremtidig bebyggelse, og derfor er det lagt til rette for dette i denne utbyggingen.

Bilder fra prosjektet

Kanalveien

Kronstad

Fyllingsdalen

Byggeprosessen