Våre tiltak

Det er sendt ut informasjon til alle våre medarbeidere om hvordan en ivaretar best mulig håndhygiene. Vi oppfordrer alle til å vaske hendene hyppig med såpe og vann, ev. bruke desinfeksjonsmiddel.

Vi oppfordrer alle til å begrense reise- og møtevirksomhet. Utenlandsreiser frarådes på det sterkeste.

Ansatte som har vært på reise, skal ikke møte på våre byggeplasser før det er mottatt godkjenning fra prosjektleder/ HR-sjef.

Alle som kommer fra reiser utenfor Norden, skal i følge Helsedirektoratet i karantene i 14 dager. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27 februar.

Hvis noen mannskaper fra andre firma blir smittet eller satt i karantene på prosjekter vi er involvert i, ønsker vi å bli informert om dette via vår prosjektleder. Dette for å vurdere enentuelle tiltak for å forhindre smittespredning.

Videre oppfølging og løpende tiltak

Vi er avhengig av et godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere, og ber derfor om at også dere legger til rette for nødvendige tiltak for å hindre mulig eksponering og spredning.

Anleggsgartnermester Wikholm AS følger utviklingen tett og forholder seg til enhver tid til anbefalinger og instrukser fra Folkehelseinstituttet (FHI) mtp smitteområder og karantenebestemmelser for Korona viruset.
Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Vi må til enhver tid vurdere om det er forsvarlig å sende våre medarbeidere ut i produksjon, og utsettes for risiko for smitte.

Hvis det blir nødvendig, eller påkrevd å ikke måtte produsere på byggeplass som følge av smittevern, så vil dette falle inn under Force majeure, ref NS. Eventuelt forsinket varelevering som er forårsaket av tiltak knyttet til pandemien, vil også falle inn under Force majeure.

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Anders Garnes, Daglig leder