Viktig å ta vare på trær dersom det er mulig

140 lindetrær ble gravd opp og flyttet til et midlertidig oppholdssted på Stend. Etter 2 år er prosessen i gang med å flytte alle trærne tilbake til Mindemyren og Fyllingsdalen hvor de opprinnelig sto.

– Det er viktig at slike trær som dette blir tatt vare på når det er mulig, og når dette anlegget står ferdig kommer disse trærne til å gi det et helt annet uttrykk enn dersom det skulle stått noen nyplantede ungtrær her, sier Stein Wikholm.