Lavik kaiområde

LAVIK KAIOMRÅDE

Bilde: LAVIK KAIOMRÅDE

Bilder ferdigstilt

Som underentrepenør for NCC har vi vært med på å oppgradere Lavik kaiområde og tilkomstveiene til fergekaien. På kaien har vi bygget nye oppstillingsplasser, bussholdeplass og parkeringsområde. I skråning ned mot kaien er det lagt sedum og plen på begge sider av gangveien.

Vi har også foretatt en oppgradering av kommunal vei. Vi har satt kantstein langs veien og i rabatter, og lagt smågatestein i rabattene og i et felt langs veibanen. I tillegg har vi etablert busstopp på begge sider av veien.

Det har vært en spennede jobb med godt samarbeid, og resultatet er et flott og oversiktlig kaiområde.

Prosjektdetaljer

TypeVeiprosjekt

Oppstartapril 2014

Ferdigstiltseptember 2015

ByggherreNCC

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page