Hardbakke havneområde

HARDBAKKE HAVNEOMRÅDE

Bilde: HARDBAKKE HAVNEOMRÅDE

Bilder prosess Bilder ferdigstilt

Solund kommune utlyste vinteren 2016 en generell entreprise for opparbeidelse av området ved Hardbakke havn. Dette er del av en større plan for hele Hardbakke sentrum, og inngår i tettstedsutviklingen og bolystprosjektet for å gjøre Harbakke til et mer trivelig og attraktivt sted. I samarbeid med Ivest consult i Florø utarbeidet vi tegninger og belysningsplaner iht til ideskisse utviklet av Norconsult. Wikholm AS vant konkurransen, og 18. mai 2016 startet vi arbeidet med å oppruste deler av havneområdet fra en asfaltert vei og en grusplass til slik det fremstår i dag.

Vi har bygget ny kaifront, og på kaien har vi etablert en fiskekum med sirkulasjon av vann fra sjø, hvor barn og voksne kan sette ut fisk og krabbe som de fanger langs bryggekanten. I grunnarbeidsfasen har vi etablert trase for fremtidig kloakk. Videre har vi satt kantstein i hele området, og lagt belegningstein bla mellom kaien og plassen. Det er også etablert sykkelparkering, og plassen har blitt asfaltert. Området har fått ny lyssetting, noe som gir ett flott inntrykk om kvelden.

Området stod ferdigstilt til Soulunddagen, en årlig festival for å fremme lokalt næringsliv og skape samhold i lokalmiljøet. Vi har hatt et fantastisk og konstruktivt samarbeidet med Solund kommune.

Prosjektdetaljer

TypeGate og torg

Oppstartmai 2016

Ferdigstiltaugust 2016

ByggherreSolund kommune

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page