Fv. 540 Bjørgeveien

FV. 540 BJØRGEVEIEN

Bilde: FV. 540 BJØRGEVEIEN

Bilder prosess

Vi er i gang med utvidelse av Sælenkanalen og etablering av gang- og sykkelvei langs fv. 540 Bjørgeveien sammen med NCC som er hovedentreprenør ved prosjektet. Vi har fjernet svartelistede plantearter og store mengder jord langs Sælenvannet og Sælenkanalen. Den gamle muren langs kanalen er fjernet og kanalen er gjort ca 2 m bredere. Vi holder på med å bygge ny mur av granittblokker hvor halvparten av muren er bygget under vann.

Totalt skal det etableres ca 1000 m med gang og sykkelvei, i tillegg til gangbro over fv. 540 Bjørgeveien. Dette vil gi et forbedret tilbud til gående og syklende mellom Ytrebygdsruten, Fyllingsdalen og Bergen vest. Det pågår også utfylling av deler av Sælenvannet med stein fra E39 Svegatjørn – Rådal. Dette er del av Bergensprogrammet som er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.


Deler av teksten er basert på informasjon fra Bergensprogrammet.

Prosjektdetaljer

TypeVeiprosjekt

Oppstartmars 2017

FerdigstiltPågående

ByggherreStatens Vegvesen

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page