Fv 209 Storskaret - Arefjord

Fv 209 Storskaret - Arefjord

Bilde: Fv 209 Storskaret - Arefjord

Bilder prosess

Ved industriområdet på Straume holder vi på å etablere 4 busstopp langs den nye delen av fv 209 Storskaret - Arefjord. Hovedentreprenør er Bertelsen & Garpestad AS. Veistrekningen vil bli en ny parsell på den eksisterende fv. 209, og vil være en del av lokalveisystemet i Straume. Den vil bli en overgangsstrekning mellom rv. 555 som er ein gjennomfartsvei og eksisterende fv. 209.

Veien vil gå gjennom et område som hovedsakelig består av tidligere urørt terreng, men tett opp til eksisterende høyspentlinje 300 kV. Lengden på veien er ca 1300 meter, og det er planlagt sykkelvei med fortau langs hele strekningen. Sykkelveien vil ha en totalbredde på 4 meter, og vil være fysisk adskilt fra kjørevegen med en bufferbredde ≥ 1,5 meter. Kryssløsning mot eksisterende fv.209 Storskaret vil bli løst med rundkjøring. I tillegg bygges det gangbro over denne nye parsellen. Broens lengde er ca 75 meter og den har en bredde på ca 4 meter.

Planlagt åpning er 30.06.17. 

Noen hovedmengder i prosjektet: 
Veilengde ca. 1300 meter
Vegetasjonsrydding ca. 42 000m2
Sprengning ca. 110 000m3
Va-grøfter ca.1200 meter
1 stk gangbro ca. 75 meter lang, 4 meter bred

Prosjektdetaljer

TypeVeiprosjekt

Oppstartapril 2017

Ferdigstiltjuni 2017

ByggherreStatens Vegvesen/ Bertelsen & Garpestad AS

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page