Bergen legevakt - trafikkomlegging

BERGEN LEGEVAKT

Bilde: BERGEN LEGEVAKT

Bilder prosess Bilder ferdigstilt

På oppdrag fra Rieber Eiendom har vi etablert nytt kjøremønster for Bergen legevakt og de andre bedriftene i området. Vi har bygget ny innkjøring og lagt om veien inn til legevakten. Den nye veien går gjennom de to rekkene av espalier lindetrær som deler området mellom legevakten og GC Rieber. Espalier er en gammel måte å kultivere treets grener i et bestemt mønster eller design. Vi har flyttet trærne som sto i veien og bygget ny vei. Videre har vi etablert refuger for parkeringsstyring, i tillegg til skilting og ny oppmerking av parkeringsplassen. Langs legevakten er det opparbeidet nytt fortau av børstet betong med kanter av cortenstål.

Prosjektdetaljer

TypeSkoler og institusjoner

Oppstartaugust 2016

Ferdigstiltoktober 2016

ByggherreRieber eiendom

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page