Opplæring


Besøk Blianleggsgartner.no

Dersom du vurderer å bli anleggsgartner, finner du all informasjon om å utdanne seg innen faget på blianleggsgartner.no. Om du skulle ha spørsmål, setter vi pris på om du kontakter oss.

Besøk OKAB.no

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen.

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page