Kryssing av Fjøsangerveien for Bybanen utbygging

VEIKRYSSING I FJØSANGERVEIEN

Bilde: VEIKRYSSING I FJØSANGERVEIEN

Bilder prosess

I forbindelse med forberedende arbeider til Bybanens 4. byggetrinn er vi i gang med D29 som omfatter omlegging av infrastruktur. Vi skal etablere en ny trasé for 132 kV og høyspent ledning, i tillegg til telekabler. I denne sammenheng skal vi blant annet foreta 3 veikryssinger (Grønnestølsveien, Fjøsangerveien og Kanalveien), samt riving av 2 garasjer. I Løbergsalleen skal det etableres OPI-kanal og en støttemur for denne. Grøften er totalt ca 480 m lang, og skal stå ferdig til trekking av kabler sommeren 2018.

Dette prosjektet har som mål å være fossilfritt. Derfor vil alle maskiner og biler i prosjektet kjører på biodisel Hvo 100, og det vil i tillegg bli brukt Elbiler til ren persontransport. Det er også krav om 90% sortering av avfall.

Informasjon

Lagt inn:25.april.2018

Del:

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page