Utvidelse av Sælenkanalen

FV. 540 BJØRGEVEIEN

Bilde: FV. 540 BJØRGEVEIEN

Bilder prosess

Vi er i gang med utvidelse av Sælenkanalen og etablering av gang- og sykkelvei langs fv. 540 Bjørgeveien sammen med NCC som er hovedentreprenør ved prosjektet. Vi har fjernet svartelistede plantearter og store mengder jord langs Sælenvannet og Sælenkanalen. Den gamle muren langs kanalen er fjernet og kanalen er gjort ca 2 m bredere. Vi holder på med å bygge ny mur av granittblokker hvor halvparten av muren er bygget under vann.

Flere bilder fra prosjektet finner du her.

Informasjon

Lagt inn:05.juli.2017

Del:

Firmainformasjon

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141
5184 OLSVIK

Kontaktinformasjon

Tel: 55 50 17 00
anders@wikholm.no

Sosiale medier

Facebook Page